Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Cao đẳng kỹ thuật cao thắng

Điểm chuẩn chính thức Cao đẳng kỹ thuật cao thắng

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: CKC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 18.75
2 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 17.5
3 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 17
4 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) 16.75
5 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử 16
6 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 16
7 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 15.5
8 Công nghệ Thông tin 15.25
9 Kế toán 14
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu