Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: CĐ Công Nghệ - ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn chính thức CĐ Công Nghệ - ĐH Đà Nẵng

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DDC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) A00; A16; D01; D90 15.5 TO >= 4.2;TTNV <= 2
2 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) A00; A16; D01; D90 15.5 TO >= 4;TTNV <= 2
3 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A16; D01; D90 15.5 TO >= 2.8;TTNV <= 1
4 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Các chuyên ngành: Hệ thống cung cấp điện - Kỹ thuật điện tử) A00; A16; D01; D90 15.5 TO >= 4.6;TTNV <= 1
5 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A16; D01; D90 15.5 TO >= 4.8;TTNV <= 1
6 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16; B00; D01; D90 15.5 TO >= 5.6;TTNV <= 7
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu