Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Đại học đại nam

Điểm chuẩn chính thức Đại học đại nam

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DDN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A12; A15 15.5 Xét học bạ 18 điểm
2 52720501 Điều dưỡng A00; A01; B00; C00 15.5 Xét học bạ 18 điểm
3 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
4 52480201 Công nghệ thông tin A00; A15; D84; K01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
5 52720401 Dược học A00; B00; C02; D07 15.5 Xét học bạ 18 điểm
6 52340101 Quản trị kinh doanh A00; C03; D01; D10 15.5 Xét học bạ 18 điểm
7 52340301 Kế toán A01; A15; C14; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
8 52380107 Luật kinh tế A08; A09; C00; C19 15.5 Xét học bạ 18 điểm
9 52340201 Tài chính – Ngân hàng A12; C14; D01; D90 15.5 Xét học bạ 18 điểm
10 52360708 Quan hệ công chúng. C00; C19; C20; D15 15.5 Xét học bạ 18 điểm
11 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D11; D14 15.5 Xét học bạ 18 điểm
12 52580102 Kiến trúc H06; H08; V00; V01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu