Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Đại học điều dưỡng Nam Định

Điểm chuẩn chính thức Đại học điều dưỡng Nam Định

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: YDD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720301 Y tế công cộng B00 15.5
2 52720501 Điều dưỡng B00 20.75
3 52720599 Hộ sinh* B00 17.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu