Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Đại học Hải Dương

Điểm chuẩn chính thức Đại học Hải Dương

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DKT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 15.5 Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm
2 52620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 15.5 Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm
3 52620116 Phát triển nông thôn A00; A01; B00 15.5 Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm
4 52310201 Chính trị học A00; A01; C00; D01 15.5 Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm
5 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15.5 Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm
6 52340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C00; D01 15.5 Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm
7 52310101 Kinh tế A00; A01; D01 15.5 Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm
8 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15.5 Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm
9 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 15.5 Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm
10 52340301 Kế toán A00; A01; D01 15.5 Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm
11 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15.5 Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm
12 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 15.5 Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu