Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Đại học Huế -Khoa giáo dục thể chất

Điểm chuẩn chính thức Đại học Huế -Khoa giáo dục thể chất

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DHC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140206 Giáo dục Thể chất T00 15
2 52140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh T00 15
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu