Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Đại học Nội Vụ

Điểm chuẩn chính thức Đại học Nội Vụ

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DNV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52320202 Khoa học thư viện ( Học tại Hà Nội) A00 18.75
2 52310205 Quản lý nhà nước ( Học tại Hà Nội) A00 ; D01 21.75
3 52480104 Hệ thống thông tin ( Học tại Hà Nội) A00; A01; A16; D01 15.5
4 52380101 Luật ( Học tại Hà Nội) A00; A01; D01 20.5
5 52380101D Luật - Phân hiệu Quảng Nam A00; A01; D01 15.5
6 52340404 Quản trị nhân lực (Học tại Hà Nội) A00;A01;D01 22
7 52340404D Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam A00;A01;D01 17.5
8 52310205D Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam A00;A01;D01 18.5
9 52310205 Quản lý nhà nước ( Học tại Hà Nội) A01 22.75
10 52320202 Khoa học thư viện ( Học tại Hà Nội) C00 20.75
11 52320303 Lưu trữ học( Học tại Hà Nội) C00 19.5
12 52340404 Quản trị nhân lực (Học tại Hà Nội) C00 25
13 52340404D Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam C00 20.5
14 52340406 Quản trị văn phòng ( Học tại Hà Nội) C00 24.25
15 52340406D Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam C00 19.5
16 52380101 Luật ( Học tại Hà Nội) C00 23.5
17 52380101D Luật - Phân hiệu Quảng Nam C00 16.75
18 52220342 Quản lý văn hóa ( Học tại Hà Nội) C00 25.75
19 52310201 Chính trị học ( Học tại Hà Nội) C00 23
20 52310205 Quản lý nhà nước ( Học tại Hà Nội) C00 24.75
21 52310205D Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam C00 21.5
22 52320303D Lưu trữ học - Phân hiệu Quảng Nam C00 ; D01 ; D14; D15 15.75
23 52310201 Chính trị học ( Học tại Hà Nội) C19; C20; D66 20
24 52320202 Khoa học thư viện ( Học tại Hà Nội) D01 ; D14 17.75
25 52320303 Lưu trữ học( Học tại Hà Nội) D01 ; D14; D15 16.5
26 52340406D Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam D01 ; D14; D15 16.5
27 52220342 Quản lý văn hóa ( Học tại Hà Nội) D01; C20 ; D15 22.75
28 52340406 Quản trị văn phòng ( Học tại Hà Nội) D01;D14; D15 21.25
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu