Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Bán Công Maketting

Điểm chuẩn chính thức ĐH Bán Công Maketting

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DMS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh 23
2 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.25
3 52340107 Quản trị khách sạn 23.25
4 52340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23
5 52340115 Marketing 23.5
6 52340116 Bất động sản 21.25
7 52340120 Kinh doanh quốc tế 23.5
8 52340201 Tài chính – Ngân hàng 21.75
9 52340301 Kế toán 23
10 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 21.25
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu