Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Chu Văn An

Điểm chuẩn chính thức ĐH Chu Văn An

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DCA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15.5
2 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15.5
3 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 15.5
4 52340301 Kế toán A00; A01; D01 15.5
5 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15.5
6 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01 15.5
7 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01 15.5
8 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 15.5
9 52580102 Kiến trúc V00; V01 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu