Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Công Nghệ Thông Tin Gia Định

Điểm chuẩn chính thức ĐH Công Nghệ Thông Tin Gia Định

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DCG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; A02; D01 18.75
2 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A03; A07 17
3 52480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A04; B00 21.5
4 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A06; C13 19
5 52340301 Kế toán A01; B01; B02; C12 15.5
6 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D13; D14; D15 19
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu