Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Công Nghệ-ĐH Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn chính thức ĐH Công Nghệ-ĐH Quốc Gia Hà Nội

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: QHI
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480101 Khoa học máy tính 26
2 52480101CLC Khoa học Máy tính (CLC) 24
3 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 26
4 52480104 Hệ thống thông tin 26
5 52480201 Công nghệ thông tin 26
6 52480201NB Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản 26
7 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 23.5
8 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 26
9 52510302CLC Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC) 21
10 52520101 Cơ kỹ thuật 23.5
11 52520214 Kỹ thuật máy tính 26
12 52520401 Vật lý kỹ thuật 19
13 QHITD1 Kỹ thuật năng lượng 19
14 QHITD2 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông 23.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu