Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Công Nghiệp Việt Trì

Điểm chuẩn chính thức ĐH Công Nghiệp Việt Trì

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: VUI
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52440112 Hóa học A00; A01; B00; D01 15.5 ĐTB học bạ: 18
2 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D01 15.5 ĐTB học bạ: 19
3 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 15.5 ĐTB học bạ: 20
4 52420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 15.5 ĐTB học bạ: 21
5 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 15.5 ĐTB học bạ: 22
6 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15.5 ĐTB học bạ: 23
7 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D01 15.5 ĐTB học bạ: 24
8 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 15.5 ĐTB học bạ: 25
9 52340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15.5 ĐTB học bạ: 26
10 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15.5 ĐTB học bạ: 27
11 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D14 15.5 ĐTB học bạ: 28
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu