Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Dân Lập Hải Phòng

Điểm chuẩn chính thức ĐH Dân Lập Hải Phòng

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DHP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 15.5 Xét học bạ 18 điểm
2 52620101 Nông nghiệp (Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai) A00; A01; A02; B00 15.5 Xét học bạ 18 điểm
3 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A04 15.5 Xét học bạ 18 điểm
4 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
5 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D02; D03; D04; D06 15.5 Xét học bạ 18 điểm
6 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D08 15.5 Xét học bạ 18 điểm
7 52220113 Việt Nam học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D06; D14 15.5 Xét học bạ 18 điểm
8 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15.5 Xét học bạ 18 điểm
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu