Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Hoa Lư Ninh Bình

Điểm chuẩn chính thức ĐH Hoa Lư Ninh Bình

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DNB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 15.5
2 52140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 15.5
3 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15.5
4 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15.5
5 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D08 15.5
6 52140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 15.5
7 52140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; D08 15.5
8 52140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 15.5
9 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15; D66 15.5
10 52220113 Việt Nam học C00; D14; D15; D66 15.5
11 52140201 Giáo dục Mầm non M00 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu