Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Huế Tại Quảng Trị

Điểm chuẩn chính thức ĐH Huế Tại Quảng Trị

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DHQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh 15.5
2 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.5
3 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.5
4 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 15.5
5 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu