Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Hùng Vương

Điểm chuẩn chính thức ĐH Hùng Vương

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DHV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15.5
2 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 15.5
3 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15.5
4 52540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A02; B00; D08 15.5
5 52480201 Công nghệ thông tin A01; D01; D07; D08 15.5
6 52720701 Quản lý bệnh viện A02; B00; B03; D08 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu