Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Khoa Học - ĐH Huế

Điểm chuẩn chính thức ĐH Khoa Học - ĐH Huế

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DHT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220104 Hán - Nôm 14.25
2 52220213 Đông phương học 14.25
3 52220301 Triết học 16.5
4 52220310 Lịch sử 14.25
5 52220320 Ngôn ngữ học 14.25
6 52220330 Văn học 14.25
7 52310301 Xã hội học 14.25
8 52320101 Báo chí 18
9 52420101 Sinh học 14.25
10 52420201 Công nghệ sinh học 15
11 52440102 Vật lí học 14.25
12 52440112 Hoá học 14.25
13 52440201 Địa chất học 14.25
14 52440217 Địa lí tự nhiên 14.25
15 52440301 Khoa học môi trường 15.5
16 52460101 Toán học 14.25
17 52460112 Toán ứng dụng 14.25
18 52480201 Công nghệ thông tin 15
19 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 14.25
20 52520501 Kỹ thuật địa chất 14.25
21 52520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 14.25
22 52580102 Kiến trúc 13.5
23 52760101 Công tác xã hội 15
24 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 13.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu