Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn-ĐH Quốc Gia TPHCM

Điểm chuẩn chính thức ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn-ĐH Quốc Gia TPHCM

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: QSX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310301 Xã hội học A00, D01, D14 22.25
2 52580112 Đô thị học A00,A01,D01,D14 18.5
3 52220301 Triết học A01, D01, D14 20.5
4 52320201 Thông tin học A01, D01, D14 21
5 52310501 Địa lý học A01, D01, D15 22.75
6 52140101 Giáo dục học B00, C01, D01 19.75
7 52310401 Tâm lý học B00, D01, D14 25
8 52140101 Giáo dục học C00 21.75
9 52220301 Triết học C00 21.5
10 52220310 Lịch sử C00 22.5
11 52220320 Ngôn ngữ học C00 25
12 52220330 Văn học C00 24.5
13 52220340 Văn hóa học C00 24.5
14 52310301 Xã hội học C00 24.25
15 52310302 Nhân học C00 22.25
16 52310401 Tâm lý học C00 26.25
17 52310501 Địa lý học C00 24.75
18 52320101 Báo chí C00 27.25
19 52320201 Thông tin học C00 23
20 52320201 Thông tin học C00 23.5
21 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 27.25
22 52760101 Công tác xã hội C00 24.5
23 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 26.25
24 52220205 Ngôn ngữ Đức D01 23
25 52310206 Quan hệ Quốc tế D01 25.25
26 52220202 Ngôn ngữ Nga D01, D02 19.5
27 52220203 Ngôn ngữ Pháp D01, D03 23.25
28 52220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01, D03, D05 23.25
29 52220208 Ngôn ngữ Italia D01, D03, D05 21
30 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04 24.25
31 52220213 Đông phương học D01, D04, D14 24
32 52220216 Nhật Bản học D01, D06, D14 25.5
33 52220217 Hàn Quốc học D01, D14 25
34 52220310 Lịch sử D01, D14 20.25
35 52220320 Ngôn ngữ học D01, D14 23
36 52220330 Văn học D01, D14 22.5
37 52220340 Văn hóa học D01, D14 22.5
38 52310302 Nhân học D01, D14 20.25
39 52320101 Báo chí D01, D14 25.5
40 52320201 Thông tin học D01, D14 21.5
41 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01, D14 25.5
42 52760101 Công tác xã hội D01, D14 22.5
43 52220205 Ngôn ngữ Đức D05 21
44 52310206 Quan hệ Quốc tế D14 25.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu