Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Điểm chuẩn chính thức ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DLA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A02; A10; D84 15.5
2 52340301 Kế toán A00; A09; C02; D10 15.5
3 52380107 Luật kinh tế A00; C00; C04; C05 15.5
4 52480101 Khoa học máy tính A00; C01; C14; D08 15.5
5 52340101 Quản trị kinh doanh A01; B03; C20; D13 15.5
6 52340201 Tài chính – Ngân hàng A08; B00; C08; D07 15.5
7 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D12; D15; D66 15.5
8 52580102 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu