Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Kinh Tế - ĐH Huế

Điểm chuẩn chính thức ĐH Kinh Tế - ĐH Huế

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DHK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310101 Kinh tế 15.5
2 52340101 Quản trị kinh doanh 16
3 52340101LT Quản trị kinh doanh (Liên thông) 20
4 52340115 Marketing 15.5
5 52340121 Kinh doanh thương mại 15.5
6 52340201 Tài chính – Ngân hàng 15.5
7 52340301 Kế toán 16
8 52340301LT Kế toán (Liên thông) 15.5
9 52340302 Kiểm toán 15.5
10 52340404 Quản trị nhân lực 15.5
11 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 15.5
12 52620114 Kinh doanh nông nghiệp 15.5
13 52620115 Kinh tế nông nghiệp 15.5
14 52903124 Kinh tế nông nghiệp - Tài chính 15.5
15 L340101 Quản trị kinh doanh (Liên kết) 15.5
16 L340201 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu