Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp

Điểm chuẩn chính thức ĐH Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DKK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340121 Kinh doanh thương mại 15.75
2 52540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D01 18.25
3 52540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 15.75
4 52540204 Công nghệ may A00; A01; C01; D01 20.25
5 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19.25
6 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 18.75
7 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 18.75
8 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D01 17
9 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 18
10 52340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 17.5
11 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 17.5
12 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 16.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu