Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Kinh Tế-Tài Chính TPHCM

Điểm chuẩn chính thức ĐH Kinh Tế-Tài Chính TPHCM

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: KTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 20
2 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18
3 52340107 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 21
4 52340115 Marketing A00; A01; C00; D01 19
5 52340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C00; D01 21
6 52340404 Quản trị nhân lực A00; A01; C00; D01 17
7 52360708 Quan hệ công chúng. A00; A01; C00; D01 18
8 52380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 20
9 52340199 Thương mại điện tử* A00; A01; C01; D01 16
10 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 17
11 52340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 17
12 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16
13 52380108 Luật quốc tế A00; A01; D01; C00 16
14 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18
15 52220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D15; C00 16
16 52310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D15; C00 16
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu