Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Kỹ Thuật Kinh Tế Hải Dương

Điểm chuẩn chính thức ĐH Kỹ Thuật Kinh Tế Hải Dương

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DKY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y đa khoa B00 26.5
2 52720330 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 22
3 52720332 Xét nghiệm y học B00 23.75
4 52720501 Điều dưỡng B00 22.5
5 52720503 Phục hồi chức năng B00 22
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu