Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Luật TPHCM

Điểm chuẩn chính thức ĐH Luật TPHCM

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: LPS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380101 Luật A00 22
2 52110103 Quản trị - Luật A00 23.7
3 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D84 20
4 52380101 Luật A01 20.4
5 52110101 Luật Thương mại quốc tế A01 23.5
6 52110103 Quản trị - Luật A01 22.6
7 52380101 Luật C00 24.5
8 52380101 Luật D01 21
9 52110101 Luật Thương mại quốc tế D01 23
10 52110103 Quản trị - Luật D01 21.5
11 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D84 21.5
12 52220201 Ngôn ngữ Anh D14 22.2
13 52110101 Luật Thương mại quốc tế D66 24.7
14 52220201 Ngôn ngữ Anh D66 23.5
15 52110101 Luật Thương mại quốc tế D84 24
16 52110103 Quản trị - Luật D84; D87; D88 23.2
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu