Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Ngoại Ngữ-ĐH Huế

Điểm chuẩn chính thức ĐH Ngoại Ngữ-ĐH Huế

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 23.25
2 52140233 Sư phạm Tiếng Pháp 14.25
3 52140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 18.25
4 52220113 Việt Nam học 14.5
5 52220201 Ngôn ngữ Anh 19.5
6 52220202 Ngôn ngữ Nga 15.25
7 52220203 Ngôn ngữ Pháp 14.25
8 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 19
9 52220209 Ngôn ngữ Nhật 20.5
10 52220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 21
11 52220212 Quốc tế học 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu