Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Phòng Cháy Chữa Cháy(Phía Nam)

Điểm chuẩn chính thức ĐH Phòng Cháy Chữa Cháy(Phía Nam)

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: PCS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860113 Phòng cháy chữa cháy (Nam phía Bắc) A00 28.25
2 52860113 Phòng cháy chữa cháy (Nữ phía Bắc) A00 30.25 Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm
3 52860113 Phòng cháy chữa cháy (Nam phía Nam) A00 27
4 52860113 Phòng cháy chữa cháy (Nữ phía Nam) A00 28.5 Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.4
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu