Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Phú Yên

Điểm chuẩn chính thức ĐH Phú Yên

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DPY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 20.5
2 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01 15.5
3 52140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14 17
4 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14 15.75
5 52140201 Giáo dục Mầm non M00 20
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu