Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Khoa Y

Điểm chuẩn chính thức ĐH Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Khoa Y

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: QSY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y đa khoa B00 28.25
2 52720101_CLC Y đa khoa chất lượng cao B00 26.5
3 52720401 Dược học B00 26.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu