Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Sân Khấu Điện Ảnh

Điểm chuẩn chính thức ĐH Sân Khấu Điện Ảnh

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: SKD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52210233 Biên kịch điện ảnh, truyền hình S00 15 Chuyên môn 11
2 52210235 Đạo diễn điện ảnh S00 16.5 Chuyên môn 12.5
3 52210235 Đạo diễn truyền hình S00 16 Đạo diễn truyền hình: Chuyên môn 12
4 52210236 Quay phim điện ảnh S00 17.5 Chuyên môn 13
5 52210236 Quay phim truyền hình S00 15 Chuyên môn 12
6 52210231 Lý luận phê bình điện ảnh, truyền hình S00 16.5 Chuyên môn 11
7 52210301 Nhiếp ảnh S00 15.5 Nhiếp ảnh nghệ thuật 15.5, Chuyên môn 12; nhiếp ảnh báo chí 15, chuyên môn 10
8 52210227 Đạo diễn sân khấu S00 15.5 Chuyên môn 12.5
9 52210226 Diễn viên sân khấu kịch hát S00 15 Chuyên môn 12
10 52210406 Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh S00 16 Chuyên môn 12
11 52210243 Biên đạo múa S00 18.5 Chuyên môn 14
12 52210244 Huấn luyện múa S00 19.5 Chuyên môn 15
13 52210234 Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình S00 15 Chuyên môn 12
14 52210234 Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình (liên thông đủ 36 tháng) S00 14.5 Chuyên môn 11
15 52210234 Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình (liên thông chưa đủ 36 tháng S00 19 Chuyên môn 12
16 52210302 Công nghệ dựng phim S01 13.5 Chuyên môn 10
17 52210302 Âm thanh điện ảnh truyền hình S01 15.5 Chuyên môn 12
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu