Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật Nam Định

Điểm chuẩn chính thức ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật Nam Định

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: SKN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D07 15.5
2 52510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; B00; D07 15.5
3 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D07 15.5
4 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D07 15.5
5 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D07 15.5
6 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03 15.5
7 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D03 15.5
8 52480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 15.5
9 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu