Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Thái Bình Dương

Điểm chuẩn chính thức ĐH Thái Bình Dương

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: TBD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340301 Kế toán A00; A04; A08; C19 15.5 Xét học bạ: 18
2 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A07; A11; C20 15.5 Xét học bạ: 18
3 52480201 Công nghệ thông tin A00; A08; A09; A10 15.5 Xét học bạ: 18
4 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A09; A10; C20 15.5 Xét học bạ: 18
5 52220213 Đông phương học A03; A09; C00; C20 15.5 Xét học bạ: 18
6 52380107 Luật kinh tế A07; A08; C00; C20 15.5 Xét học bạ: 18
7 52220113 Việt Nam học A09; C00; C19; C20 15.5 Xét học bạ: 18
8 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D66; D84 15.5 Xét học bạ: 18
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu