Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng

Điểm chuẩn chính thức ĐH Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: TTD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140206 Giáo dục Thể chất T00; T02 15.5
2 52140207 Huấn luyện thể thao* T00; T02 15.5
3 52220343 Quản lý thể dục thể thao* T00; T02 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu