Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Thương Mại

Điểm chuẩn chính thức ĐH Thương Mại

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: TMA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310101 Kinh tế 23.25 DS>=17.5
2 52340301 Kế toán 24 DS>=17.5
3 52340404 Quản trị nhân lực 22.5 DS>=17.5
4 52340199 Thương mại điện tử* 23.25 DS>=17.5
5 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 22 DS>=17.5
6 52340101A Quản trị kinh doanh 23.5 DS>=17.5
7 52340101Q Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) 22 DS>=17.5
8 52340101QT Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) 22.5 DS>=17.5
9 52340107 Quản trị khách sạn 23.25 DS>=17.5
10 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.25 DS>=17.5
11 52340115C Marketing (Marketing thương mại) 24.5 DS>=17.5
12 52340115T Marketing (Quản trị thương hiệu) 23.25 DS>=17.5
13 52380107 Luật kinh tế 22.75 DS>=17.5
14 52340201 Tài chính – Ngân hàng 22 DS>=17.5
15 52340120 Kinh doanh quốc tế 23.75 DS>=17.5
16 52310106 Kinh tế quốc tế 23.5 DS>=17.5
17 52220201 Ngôn ngữ Anh 33 DS>=17.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu