Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Thủy Lợi

Điểm chuẩn chính thức ĐH Thủy Lợi

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: TLA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA01 Kỹ thuật xây dựng (Gồm các ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công 15.5
2 TLA02 Kỹ thuật tài nguyên nước (Gồm các ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn) 15.5
3 TLA03 Kỹ thuật hạ tầng (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nước) 15.5
4 TLA04 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15.5
5 TLA05 Kỹ thuật cơ khí 16
6 TLA06 Kỹ thuật điện, điện tử 16.5
7 TLA07 Công nghệ thông tin (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm) 18.25 Điểm Toán: 7.8
8 TLA08 Kỹ thuật môi trường 15.5
9 TLA09 Kỹ thuật hóa học 15.5
10 TLA10 Kinh tế 16
11 TLA11 Quản trị kinh doanh 16
12 TLA12 Kế toán 17
13 TLA13 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng 15.5
14 TLA14 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu