Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Thủy Lợi (Phía Nam)

Điểm chuẩn chính thức ĐH Thủy Lợi (Phía Nam)

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: TLS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLS01 Kỹ thuật xây dựng (Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.) 15.5
2 TLS02 Kỹ thuật tài nguyên nước 15.5
3 TLS03 Công nghệ thông tin (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.) 15.5
4 TLS04 Kế toán 15.5
5 TLS05 Cấp thoát nước 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu