Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Y Dược Cần Thơ

Điểm chuẩn chính thức ĐH Y Dược Cần Thơ

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: YCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y đa khoa 27 Điểm Toán: 9.2
2 52720103 Y học dự phòng 23 Điểm Toán: 7.2
3 52720201 Y học cổ truyền 25 Điểm Toán: 7.2
4 52720301 Y tế công cộng 20.5
5 52720332 Xét nghiệm y học 25
6 52720401 Dược học 26.5 Điểm Toán: 8.4
7 52720501 Điều dưỡng 22.75
8 52720601 Răng - Hàm - Mặt 27
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu