Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Y Dược-ĐH Huế

Điểm chuẩn chính thức ĐH Y Dược-ĐH Huế

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DHY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720301 Y tế công cộng 18
2 52720330 Kỹ thuật hình ảnh y học 24.5
3 52720332 Xét nghiệm y học 24.5
4 52720401 Dược học 27
5 52720501 Điều dưỡng 23.5
6 52720601 Răng - Hàm - Mặt 27.75
7 52720101 Y đa khoa 28.25
8 52720103 Y học dự phòng 22
9 52720201 Y học cổ truyền 25.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu