Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Điểm chuẩn chính thức ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: TYS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y đa khoa B00 27
2 52720199 Khúc xạ nhãn khoa* B00 25.25
3 52720301 Y tế công cộng B00 21.75
4 52720330 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.5
5 52720332 Xét nghiệm y học B00 25.75
6 52720501 Điều dưỡng B00 23.25
7 52720601 Răng - Hàm - Mặt B00 27.25
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu