Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: ĐH Y Thái Bình

Điểm chuẩn chính thức ĐH Y Thái Bình

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: YTB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720401 Dược học A00 26 TTNV<=1
2 52720101 Y đa khoa B00 27.5 TTNV<=2
3 52720201 Y học cổ truyền B00 25 TTNV<=1
4 52720501 Điều dưỡng B00 24.25 TTNV<=2
5 52720301 Y tế công cộng B00 20 TTVN<=3
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu