Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện an ninh nhân dân

Điểm chuẩn chính thức Học viện an ninh nhân dân

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: ANH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480202 An toàn thông tin (Nam) A01 23.5
2 52480202 An toàn thông tin (Nữ) A01 27.75
3 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) A01 27.75
4 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) A01 29.5
5 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) C03 25.5 Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25
6 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) C03 28 Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6
7 52220201 Ngôn ngữ Anh (Nam) D01 27.25 Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16
8 52220201 Ngôn ngữ Anh (Nữ) D01 30.5
9 52480202 An toàn thông tin (Nam) D01 19.75
10 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) D01 26.25
11 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) D01 29 Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu