Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện biên phòng - Phía bắc

Điểm chuẩn chính thức Học viện biên phòng - Phía bắc

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: BPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860206 Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc A01 24.5
2 52860206 Thí sinh Nam Quân khu 5 A01 23
3 52860206 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 A01 23.25
4 52860206 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 A01 19
5 52380101 Luật Thí sinh Nam miền Bắc A01 24.25
6 52380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 A01 22.75
7 52380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 A01 22.5
8 52380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 A01 18.5
9 52860206 Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc C00 28.5
10 52860206 C00 27.25
11 52860206 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 5 C00 26.75
12 52860206 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 C00 25.75
13 52860206 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 C00 26.5
14 52380101 Luật Thí sinh Nam miền Bắc C00 28.25
15 52380101 C00 27
16 52380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 C00 26.5
17 52380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 C00 25.5
18 52380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 C00 25.75
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu