Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân

Điểm chuẩn chính thức Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: CSH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380101_DS Luật( Dân sự) A00 15.75 Hệ dân sự
2 52860100 Điều tra trinh sát (nam) A01 28 Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.
3 52860100 Điều tra trinh sát (nữ) A01 29.5
4 52380101_DS Luật (Hệ dân sự) A01 16 Hệ dân sự
5 52860100 Điều tra trinh sát (nam) C03 25.75 Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.
6 52860100 Điều tra trinh sát (nữ) C03 28.25
7 52380101_DS Luật ( Hệ Dân sự) C03 15.5 Hệ dân sự
8 52860100 Điều tra trinh sát (nam) D01 26.25
9 52860100 Điều tra trinh sát (nữ) D01 28.75 Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3
10 52380101_DS Luật (Hệ dấn sự) D01 15.75 Hệ dấn sự
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu