Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện chính sách và phát triển

Điểm chuẩn chính thức Học viện chính sách và phát triển

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: HCB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Bắc A01 23.75
2 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Bắc A01 27.5
3 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Nam A01 24 Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm
4 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Nam A01 28.25
5 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Bắc D01 23.25
6 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Bắc D01 27.5
7 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Nam D01 22.75
8 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Nam D01 27
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu