Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học Viện Chính Sách Và Phát Triển

Điểm chuẩn chính thức Học Viện Chính Sách Và Phát Triển

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: HCP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310101 Kinh tế 19
2 52310106 Kinh tế quốc tế 19
3 52340101 Quản trị kinh doanh 19
4 52310205 Quản lý nhà nước 19
5 52340201 Tài chính – Ngân hàng 19
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu