Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Nam)

Điểm chuẩn chính thức Học viện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Nam)

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: BVS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh 20.5 TTNV<= 3
2 52340115 Marketing 21.25 TTNV<= 5
3 52340301 Kế toán 19.75 TTNV<= 4
4 52480201 Công nghệ thông tin 23.25 TTNV<= 8
5 52480203 Công nghệ đa phương tiện 21.75 TTNV<= 6
6 52480299 An toàn thông tin* 21.75 TTNV<= 6
7 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19 TTNV<= 5
8 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 19.5 TTNV<= 5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu