Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện hàng không Việt Nam

Điểm chuẩn chính thức Học viện hàng không Việt Nam

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: HHK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510606 Quản lý hoạt động bay A00; A01; D01; D90 25
2 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 21.5
3 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D90 20
4 52520120 Kỹ thuật hàng không A00; A01; D90 23
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu