Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Điểm chuẩn chính thức Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: HCH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310205 Quản lí nhà nước A00; A01; D01 21
2 52310205 Quản lí nhà nước C00 25.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu