Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện Hậu cần

Điểm chuẩn chính thức Học viện Hậu cần

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: HFH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52580208 Kỹ thuật xây dựng A00 15.75
2 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01 15.5
3 52340301 Kế toán A00; A01 16.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu