Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện khoa học quân sự - Hệ dân sự (Phía bắc)

Điểm chuẩn chính thức Học viện khoa học quân sự - Hệ dân sự (Phía bắc)

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DNH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 19.75 Thí sinh mức điểm 19.75 môn Tiếng Anh >=6,8
2 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 21
3 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 20.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu