Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện khoa học quân sự - Hệ quân đội (Phía bắc)

Điểm chuẩn chính thức Học viện khoa học quân sự - Hệ quân đội (Phía bắc)

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: NQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860202 Trinh sát kỹ thuật phía Bắc A00; A01 25.5
2 52860202 Trinh sát kỹ thuật phía Nam A00; A01 25.5
3 52220201 Ngôn ngữ Anh nam phía Bắc D01 25
4 52220201 Ngôn ngữ Anh nam phía Nam D01 23.25
5 52220201 Ngôn ngữ Anh nữ toàn quốc D01 29
6 52220202 Ngôn ngữ Nga nam phía Bắc D01 18.25
7 52220202 Ngôn ngữ Nga nữ toàn quốc D01 25.75
8 52220204 Ngôn ngữ Trung nam phía Bắc D01 18.75
9 52220204 Ngôn ngữ Trung nam phía Nam D01 17.75
10 52220204 Ngôn ngữ Trung nữ toàn quốc D01 27.75
11 52310206 Quan hệ quốc tế- Thí sinh Nam miền Bắc D01 18
12 52310206 Quan hệ quốc tế- Thí sinh nữ D01 26.25
13 52220202 Ngôn ngữ Nga nam phía Bắc D02 19.5
14 52220202 Ngôn ngữ Nga nữ toàn quốc D02 27.5
15 52220204 Ngôn ngữ Trung nam phía Bắc D04 23.75
16 52220204 Ngôn ngữ Trung nữ toàn quốc D04 27.25
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu